de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Turystyka

Bezpłatne wstępy na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego

Park Narodowy Gór Stołowych pobiera opłaty za wstęp na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego. Osoby upoważnione do bezpłatnego wstępu na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego to:

  1. dzieci w wieku do 7 lat;
  2. osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  3. uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego – na podstawie odrębnego Zarządzenia Dyrektora Parku.
  4. mieszkańcy gmin leżących w obrębie Parku i przylegających do niego: Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków, za okazaniem dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.
  5. przewodnicy górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadający aktualne uprawnienia
  6. pracownicy Lasów Państwowych i parków narodowych, za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
  7. posiadacze aktualnej Karty Dużej Rodziny

Zasady bezpłatnego wstępu ww. osób regulują następujące dokumenty:

Z opłat za wstęp na Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały zwolnieni zostali także Przewodnicy Górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadających aktualne uprawnienia przewodnickie.

Bezpłatny wstęp na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego udzielany jest również w ramach prowadzonych w Parku Narodowym Gór Stołowych zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania bezpłatnego wstępu dla uczestników zajęć dydaktycznych znajdują się w dziale "Edukacja / cennik zajęć"

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych