ZEB.371.02.2013                                              

                             Kudowa Zdrój, 11.04.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa kompletu materiałów promocyjnych w ramachrealizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: dostawa kompletu materiałów promocyjnych wpłynęło 26 ofert,

zamówienie udzielono firmie:
Agencja Reklamy „Evergreen”
Al. Beliny Prażmowskiego 53/5
31-514 Kraków

 


                                                                                              Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych
                                                                                              mgr inż. Janusz Korybo