ZEB.371.07.2013                                                                           Kudowa Zdrój, 06.06.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
Dostawa materiałów biurowych do przeprowadzenia seminarium na potrzeby realizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim” – drugie ogłoszenie

 

 

Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że drugie postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:Dostawa materiałów biurowych do przeprowadzenia seminarium na potrzeby realizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”zostało unieważnione, ponieważ wpłynęła jedna oferta bez formularza ofertowego. Formularza ofertowego nie dostarczono.

 

 

 

Zastępca Dyrektora PNGS

dr inż. Przemysław Zwaduch