Kudowa Zdrój dn. 2013-09-25DR.215.3.2013

OGŁOSZENIE
 o unieważnieniu postępowania
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 ;
NIP  883-185-29-45; REGON 021783891
e-mail:pngs@pngs.com.pl
tel.(74)8661436; FAX.(74)8662097


informuje iż postępowanie o nazwie ”Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego PNGS położonego w Kudowie Zdroju przy ul. Bukowina 6 z gotowych paneli ogrodzeniowych” zostało w dniu dzisiejszym unieważnione z powodu rozbieżności w treści ogłoszenia i przedmiaru robót.

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia spowodował, iż nie można było dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej bez naruszenia zasady konkurencyjności.

W związku z tym  postępowanie unieważniono.

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo