Kudowa Zdrój, dn. 05.01.2012 r.

 

Relacja z II spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy

 

W ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", w dniu 14.12.2011 roku w godzinach 9.00-19.00, w Willi Kaprys w Kudowie Zdroju, odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowane w ramach prac nad projektami Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000: PLH020004 i PLB020006 „Góry Stołowe”.
Poniżej można pobrać pliki z prezentacją i sprawozdaniem z przeprowadzonego spotkania.

Sprawozdanie z warsztatów (*.pdf)

Przezentacja (*.zip) 10,0 Mb