Kudowa Zdrój  10.04.2013

 

Identyfikator: DA.224.15.2013    

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

POD NAZWĄ:


 "Utrzymanie czystości w kancelariach terenowych PNGS"


Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Utrzymanie czystości w kancelariach terenowych PNGS", zostało unieważnione w dniu  09.04.2013 r. ze względu na to, że nastąpiła niezgodność terminów pomiędzy podpisaniem ogłoszenia 02.04.2013 r. a umieszczeniem go na stronie internetowej PNGS 05.04.2013 r.


W związku z powyższym Zamawiający w ciągu  5 dni od zamieszczenia niniejszego zawiadomienia powtórnie ogłosi postepowanie.

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo