DU 371.10.2012.2                                                                            Kudowa Zdrój 06.11.2012 r.

OGŁOSZENIE


 Park Narodowy Gór Stołowych,      ul. Słoneczna 31,    57-350 Kudowa Zdrój
Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl    Strona internetowa: www.pngs.com.pl
Numer telefonu: 74-8661436, 8662097   Numer faksu: 74-8661436, 8662097
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00                                                                                      
poszukuje  wykonawcy do  Remontu kładek i podestów w labiryncie Błędne Skały na wysokości ok.840 m n.p.m. polegający na demontażu starych uszkodzonych  i zniszczonych elementów oraz wykonaniu nowych.
W ramach zadania należy wykonać:
1.Wykonanie nowych  kładek (grubość 8 cm) o wymiarach:
- szer. 1m x dł. 2,60 m
- szer. 0,40 m x dł. 2,10 m
- szer. 0,50 m x dł. 3,00 m
- szer. 0,40 m x dł. 2,00 m
- szer. 0,40 x dł. 4,10 m
- szer. 0,40 x dł. 2,10 m
- szer. 0,45 x dł. 2,10 m
- szer. 0,45 x dł. 2,90 m
Legary pod kładki o wymiarach: wg potrzeb.
2. Wykonanie nowego podestu o wymiarach:
- szer. 1,90 m x dł. 4,60 m x gr. 5 cm
Legary pod podest o wymiarach: wg potrzeb.
3. Wykonanie wejścia na kładkę o wymiarach:
- szer. 0,80 m x dł. 4,00 m x gr. 5 cm
Legary  o wymiarach: wg potrzeb.
4. Przymocowanie do  podłoża zapewniające stabilność ww  konstrukcji.
5. Dwukrotne zagruntowanie wszystkich konstrukcji drewnianych
Elementy z demontażu należy usunąć poza teren PNGS
 Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Labirynt Błędne Skały na wysokości ok.840 m n.p.m.
 Materiał do wykonania zadania:

  • drewno modrzewiowe
  • gwoździe skręcane lub pierścieniowe o długości wg potrzeb
  • Impregnat ekologiczny do drewna

Realizacja zadania ma być zakończona do dnia: 30.11.2012 roku.
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1


Podane w przedmiarze robót pozycje KNR nie są obligatoryjne do zastosowania przez oferenta w kosztorysie ofertowym, służą jedynie do określenia zakresu zadania.
Nie dopuszcza się zamienników materiału przeznaczonego na wykonanie zadania.
Oferty  proszę kierować na  ww adres pocztą, faksem lub elektronicznie z dopiskiem „Remont kładek Błędne Skały” do dnia 12.11.2012. do godziny 09.00. z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 2
Dodatkowe informacje udzielają pracownicy działu Udostępniania Parku: tel. 74/8654925 : Dariusz Matusiak – 695895819 lub Dariusz Onichimowski – 695895827.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.


Sporządził:                                         
Dyda Piotr                                                                                      

 

Podpisał:
Zastępca Dyrektora PNGS
dr inż. Przemysław Zwaduch