DU 371.09.2012.2                                                                            Kudowa Zdrój 06.11.2012 r.

OGŁOSZENIE


 Park Narodowy Gór Stołowych,      ul. Słoneczna 31,    57-350 Kudowa Zdrój
Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl    Strona internetowa: www.pngs.com.pl
Numer telefonu: 74-8661436, 8662097   Numer faksu: 74-8661436, 8662097
Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00                                                                                      
poszukuje  wykonawcy do  Remontu barierek na szlaku zielonym  relacji Bukowina – Błędne Skały (schody na wysokości ok.830 m n.p.m.) polegający na demontażu starych uszkodzonych  i zniszczonych elementów oraz wykonaniu nowych.
W ramach zadania należy wykonać:
1. Usunięcie starych i uszkodzonych poręczy.
2. Wykonanie nowych  poręczy o długości 62 mb i wysokości według obowiązujących norm.
3. Wykonanie i zamontowanie słupków i podpór skośnych podtrzymujących poręcz oraz zapewniających stabilność konstrukcji: według potrzeb.
4. Przymocowanie do  podłoża zapewniające stabilność ww  konstrukcji.
5. Dwukrotne zagruntowanie wszystkich konstrukcji drewnianych
Elementy z demontażu należy usunąć poza teren PNGS
 Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
szlak turystyczny zielony relacji Bukowina – Błędne Skały
 Materiał do wykonania zadania:

  • Słupki o średnicy ok. 10 cm z drewna modrzewiowego (okorowane).
  • Poręcze o średnicy ok. 10 cm (półwałek) z drewna świerkowego (okorowane) gładko wykończone.
  • Gwoździe skręcone lub pierścieniowe o długości: wg potrzeb.
  • Impregnat ekologiczny do drewna

Realizacja zadania ma być zakończona do dnia: 30.11.2012 roku.
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1
Podane w przedmiarze robót pozycje KNR nie są obligatoryjne do zastosowania przez oferenta w kosztorysie ofertowym ,służą jedynie do określenia zakresu zadania.
Nie dopuszcza się zamienników materiału przeznaczonego na wykonanie zadania.
Oferty  proszę kierować na  ww adres pocztą, faksem lub elektronicznie z dopiskiem „Remont barierek na szlaku zielonym” do dnia 12.11.2012. do godziny 09.00. z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego –załącznik nr 2
Dodatkowe informacje udzielają pracownicy działu Udostępniania Parku: tel. 74/8654925 : Dariusz Matusiak – 695895819 lub Dariusz Onichimowski – 695895827.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.


Sporządził:                                         
Dyda Piotr                                                                                    

 

Podpisał:
Zastępca Dyrektora PNGS
dr inż. Przemysław Zwaduch