ZEB.371.04.2013                                                                           Kudowa Zdrój, 31.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: usługa wyżywieniaw trakcie seminarium pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim”, w ramachrealizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługi wyżywieniaw trakcie seminarium pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim”,

zamówienie udzielono firmie:
Ośrodek Wypoczynkowy pod Szczelińcem Karol Rzeszotko
Karłów 5
57-350 Kudowa Zdrój

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo