Kudowa Zdrój  15.05.2012 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

 

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zawiadomienie dotyczy postępowania na wyłonienie wykonawcy sługi, której przedmiotem jest sporządzenie „Studium wykonalności” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 według metodologii zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.01.2012 r. „Studium wykonalności” dotyczyło będzie wniosku składanego przez Park Narodowy Gór Stołowych w ramach naboru 59/K/4.7/2012 do działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”.

 W toku postępowania wpłynęło 10 ważnych ofert.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.


Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa

100 pkt.

2.

Wroconsult
ul. Siedlecka 26
54-101 Wrocław

89,13 pkt.

3.

FRAM KONSULTING
ul. Prof. Wicherkiewicza 17/12
30-389 Kraków

85,45 pkt.

4.

EUROSTO
ul Dworcowa 4
85-009 Bydgoszcz

72,44 pkt.

5.

BUSINESS MOBILITY INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Lutosławskiego 18
76-200 Słupsk

58,57 pkt.

6.

DCF Dotacje-Consulting-Finanse
ul. Sadowa 27
62-052 Komorniki

42,27 pkt.

7.

Eko-Land Consulting Marek Miszczyk
ul. Andrychowska 3/96
43-300 Bielsko Biała

37,27 pkt.

8.

INNOVA CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1
87-100 Toruń

34,75 pkt.

9.

BIZNES-ANIMATOR Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Bukowska 76/8
60-812 Poznań

29,29 pkt.

10.

Progress Consulting Sp. z o.o.
ul. Prosta 36
53-508 Wrocław

13,76 pkt.

Kryterium wyboru oferty.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.
Najniższą cenę złożyła firma:
OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 69
02-626 Warszawa
 uzyskując w ocenie ofert 100 pkt.
Zatem firmę OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. wybrano na wykonawcę usługi sporządzenia „Studium wykonalności”.

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo