Kudowa Zdrój16.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE
 o unieważnieniu postępowania
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 ;
NIP  883-185-29-45; REGON 021783891
e-mail:pngs@pngs.com.pl
tel.(74)8661436; FAX.(74)8662097

informuje iż postępowanie o nazwie ”Zimowe utrzymanie pasów drogowych i miejsc postoju pojazdów w roku 2013/2014” zostało w dniu dzisiejszym unieważnione z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.
W związku z tym  postępowanie unieważniono.

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo