Kudowa Zdrój, 01.08.2013r.

DA.163.10.2013ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla Pracowników Parku Narodowego Gór StołowychZamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Zawiadomienie dotyczy postępowania z dnia 12.07.2013 r. na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla Pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych
W toku postępowania wpłynęła 1 ważna oferta.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej.L.p.

Nazwa wykonawcy

Kryterium: cena (liczba punktów)

1.

PPHU DANTAR Targosz Sp. J. 56-300 Milicz ul. Kasztelańska 1

 100 pkt.

 

 

 

 

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: PPHU DANTAR Targosz Sp. J. 56-300 Milicz ul. Kasztelańska 1

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma PPHU DANTAR Targosz Sp. J. 56-300 Milicz ul. Kasztelańska 1 przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie dostawy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.
.

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo