Kudowa Zdrój 2013-03-20

 

Uzupełnienie do Ogłoszenia ZEB-371.01.2013.1.  
dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych (kod CPV: 79540000-1)

W pozycji „W ramach zadania należy wykonać:”
Dodano pkt 4. Dostarczenie nagłośnieniem z możliwością dostarczenie sygnału do systemu tłumaczeń symultanicznych (mikser audio lub wzmacniacz z REC OUT lub AUX OUT).

Zgodnie z powyższym:

W ramach zadania należy wykonać:
1. Tłumaczenie symultaniczne z/na j. angielski (2 tłumaczy) podczas obrad plenarnych konferencji – 8 godz. w dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r., w tym:
3 godz. – 22 kwietnia 2013 r.
5 godz. – 23 kwietnia 2013 r.
2. Tłumaczenie konsekutywne z/na j. angielski (1 tłumacz) – 6 godz. w dniu 24 kwietnia 2013r. podczas wyjazdu terenowego na obszar Parku Narodowego Gór Stołowych.
3. Wynajem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych dla 100 uczestników wraz z obsługą techniczną (montaż, obsługa, demontaż) w dniach 22 i 23 kwietnia 2013 r. (łącznie 8 godz.)
4. Dostarczenie nagłośnieniem z możliwością dostarczenie sygnału do systemu tłumaczeń symultanicznych (mikser audio lub wzmacniacz z REC OUT lub AUX OUT).

 

Przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 26.03.2013 r. do godziny 10:00

 

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo