Kudowa Zdrój 03.01.2014.

 

OGŁOSZENIE

Park Narodowy Gór Stołowych z siedzib± w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31 kod poczt. 57-350
informuje, że postępowanie dot. ubezpieczenia ¶rodków trwałych - 6 infokiosków PNGS zostało unieważnione z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo