ZEB.371.03.2013                                                                          

 Kudowa Zdrój, 26.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: usługa tłumaczenia pisemnego treści w języku polskim na język czeski, w ramachrealizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego treści w języku polskim na język czeski, w tym:


1. Treść strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych,
2. Treść przewodnika „Zeszyt Odkrywcy”,
3. Treść tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Płazy”

wpłynęło 18 ofert, w tym 1 po terminie.

Zamówienie udzielono firmie:

Open Abramowicz, Świątelska sp.j.
ul. Fitelberga 27
40-588 Katowice

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo