DR.224.24.2013             

                                                                                                  Kudowa Zdrój dn.2013.08.23

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest:
                 „Wykonanie prac malarskich w budynku służbowym PNGS w Batorowie
                   nr 45,gm.Szczytna“

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: Wykonanie prac malarskich w budynku służbowym PNGS w Batorowie
 nr 45,gm.Szczytna“ zamówienie udzielono firmie:


 Usługi Budowlane i Projektowe
   Sławomir Grzegorzewicz;
   57-350 Kudowa Zdrój ,
   ul. Główna 34/6


Zatwierdził:

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo