Kudowa Zdrój, 28.08.2013 r.

ZEB.371.13.2013                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: usługa ubezpieczenia uczestników wycieczki dla nauczycieli pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim” do Czech - Chráněná krajinná oblast Broumovsko dnia 21.09.2013 r. na trasie Kudowa Zdrój – Police nad Metuji – Broumovské Stěny Ostaš Kudowa Zdrój, w ramachrealizacji mikroprojektu „Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługiubezpieczenia uczestników wycieczki dla nauczycieli pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim” do Czech dnia 21.09.2013 r., wpłynęły dwie oferty,

zamówienie udzielono firmie:
„OFFICIUM et CUSTODIA” FHU
Doradztwo ubezpieczeniowe
Dariusz Dudek
ul. Czeska 34a/9
57-300 Kłodzko

 

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo