Kudowa Zdrój 26.06.2012 r.

 

Informacja

 Park Narodowy Gór Stołowych,      ul. Słoneczna 31,    57-350 Kudowa Zdrój

Adres poczty elektronicznej: pngs@pngs.com.pl    Strona internetowa: www.pngs.com.pl

Numer telefonu: 74-8661436, 8662097   Numer faksu: 74-8661436, 8662097

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00         
                                                                                 
Informuje,
 iż w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy  
remontu schodów oraz poręczy na trasie turystycznej ”Szczeliniec Wielki
wpłynęło 6 ofert.

Najniższa oferowana cena to 4 735,50 zł brutto, a oferta z najwyższą ceną to 22 140 zł.
Oferenta z najniższą ceną zaproszono do podpisania umowy.
Pozostałym oferentom dziękujemy

Sporządził:
Piotr Dyda

 


                                                                                                          Dyrektor PNGS

mgr inż Janusz Korybo