DA. 231.84.13                                                                                 

Kudowa-Zdrój, 2014-01-14

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 14 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych,
ul. Słoneczna 31,
57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Zawiadomienie dotyczy postępowania  z dnia 03.01.2014 r. dotyczącego ubezpieczenia środków trwałych – 6 infokiosków.
W toku postępowania wpłynęły 2 ważne oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
PZU S.A.
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
al. Jana Pawła II 2/5
57-350 Kudowa-Zdrój

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo