ZOC: 1/ZOC/2014 

                                                                                 
Kudowa Zdrój, 15.09.2014r.


Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

Park Narodowy Gór Stołowych informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące wykonania prac związanych z realizacją zadania:
Wycinka, podwóz i zrębkowanie drewna.”
do siedziby PNGS wpłynęły 3 ważne oferty od firm:

1. Zbigniew Bogdanik Usługi Prac Leśnych Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna; 57-330 Szczytna Ul. Batorów 22

2. Ziemianek Zbigniew – pozyskanie drewna oraz pokrewne działalności usługowe w zakresie leśnictwa Dańczów 19;  57-343 Lewin Kłodzki – firma otrzymała w kryterium ceny 100 pkt.

3. Piotr Ziemianek HANDEL DREWNEM, EXPORT-IMPORT KUPNO-SPRZEDAŻ USŁUGI SKŁADOWNICZE W ZAKRESIE LEŚNICTWA POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA Dańczów 9; 57-343 Lewin Kłodzki

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Ziemianek Zbigniew – pozyskanie drewna oraz pokrewne działalności usługowe w zakresie leśnictwa Dańczów 19;  57-343 Lewin Kłodzki
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrany oferent  przedstawił ofertę o najniższej cenie za wykonanie prac będących przedmiotem postępowania. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Sporządziła:
Wioletta Niemczyk                          


                                                                                             


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo