ZE.371.5/2014                                                                                  

Kudowa Zdrój, 20.08.2014r.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

Park Narodowy Gór Stołowych informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące wykonania prac związanych z realizacją zadania:
Bieżące naprawy infrastruktury edukacyjnej na terenie PNGS”
do siedziby PNGS wpłynęły 2 ważne oferty od firm:

  1. Roboty budowlane i drogowe, Usługi transportowo-Sprzętowe, Anna Gutral-Szewelańczyk, ul. Okrzei 12, 57-320 Polanica Zdrój – firma otrzymała w kryterium ceny 100 pkt.
  2. P.H.U. „Drew-Bud” Klaudiusz Kula, Ratno Dolne 36, 57-420 Radków – firma otrzymała w kryterium ceny 96,90 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Roboty budowlane i drogowe, Usługi transportowo-Sprzętowe, Anna Gutral-Szewelańczyk, ul. Okrzei 12, 57-320 Polanica Zdrój


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrany oferent  przedstawił ofertę o najniższej cenie za wykonanie prac będących przedmiotem postępowania. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Sporządził:
Tomasz Mazur

                          
                  

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo