Kudowa Zdrój,  19.03.2014 roku
                                                                                                                                                            

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dla zadania:

Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej Błędne Skały i Szczeliniec Wielki

TREŚĆ ODPOWIEDZI.

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia Obsługa i wynajem toalet:

Ad.1,2. Drogi dojazdowe to drogi asfaltowe i utwardzone drogi leśne.
Ad.3 Wg obowiązujących standardów przy tego rodzaju usługach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ad.4 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ust. II podpunkt j.
TREŚĆ ZAPYTANIA Z DNIA 17.03.2014.

Szanowni Państwo

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na: Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej Błędne Skały i Szczeliniec Wielki zgodnie z art.38 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych, proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze

pytania.

1. Czy zamawiający zapewnia że drogi dojazdowe do kabin są bezpieczne, pozbawione ostrych tnących opony kamieni, zwisających drzew i gałęzi, innych zagrożeń dla kierowcy i pojazdu.

2. Czy lokalizacja kabin umożliwia dojazd drogą utwardzoną, samochodem asymilacyjnym do 15m od kabin.

3. Jaki stan zapełnienia pojemników należy uznać za konieczny do opróżnienia (2/3, 3/4, 4/5)

4. Czy w przypadkach niezależnych od wykonawcy będzie obowiązywała kara za brak kabin 500zł (np. dewastacja)