Kudowa Zdrój,  20.03.2014 roku
                                                                                                                                                            

Wyjaśnienie treści  dla zadania:
Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej Błędne Skały i Szczeliniec Wielki

TREŚĆ ZAPYTANIA Z DNIA 19.03.2014.
Szanowni Państwo
W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu na:  Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej Błędne Skały i Szczeliniec Wielki zgodnie z art.38 ust.1  Prawa Zamówień Publicznych, proszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez odpowiedź na niniejsze
pytania.
     1. Czy zamawiający zapewnia że drogi dojazdowe do kabin, asfaltowe i leśne utwardzone będą przejezdne przez okres trwania umowy.

2. . Czy zamawiający zapewnia że drogi dojazdowe do kabin, asfaltowe i leśne utwardzone  są bezpieczne, pozbawione ostrych tnących opony kamieni, zwisających drzew i gałęzi, innych zagrożeń dla kierowcy i pojazdu.
 3.  w związku z bardzo restrykcyjnymi karami proszę o szczegółowe określenie jaki stan zapełnienia pojemników toalet należy uznać za nienadający się do użytkowania i  konieczny do opróżnienia (2/3, 3/4, 4/5). nie ma standardów ogólnie przyjętych, każdy zamawiający ma odrębne wymagania.

TREŚĆ ODPOWIEDZI.
Ad.1 TAK.
Ad.2. Jak w poprzedniej odpowiedzi. Za pracę kierowcy i sprawność pojazdu odpowiada Wykonawca.
Ad.3 Zgodnie z treścią ogłoszenia - punkt II e, f, g, h, i, j,

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds udostępniania Parku
mgr inż. Bartosz Małek