DAC.371.01.2014

Kudowa Zdrój, 24.01.2014 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 14 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, którego przedmiotem jest: usługa bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych.


Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługi bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych,


Punktacja ofert:

Nr

Nazwa i adres firmy

Wyszczególnienie

Liczba punktów

Łączna liczba punktów

1.

Mechanika pojazdowa” Michał Jaroszewicz, ul. F. Chopina 19/2, 57-343 Lewin Kłodzki

Roboczogodzina

80,00

90,00

1 km transportu samochodu lawetą

10,00

2.

Pomoc drogowa Usługi koparką Łukasz Kochaniec, ul. Nad Potokiem 46a, 57–350 Kudowa Zdrój

Roboczogodzina

87,81

93,67

1 km transportu samochodu lawetą

5,86

3.

Warsztat Samochodowy „AUTO SERWIS” Bronisław Czmer, Plac Spółdzielczy 49, Jeleniów, 57-343 Lewin Kłodzki

Roboczogodzina

90,00

93,60

1 km transportu samochodu lawetą

3,60


zamówienie udzielono firmie:

Pomoc drogowa Usługi koparką Łukasz Kochaniec

ul. Nad Potokiem 46a

57–350 Kudowa ZdrójDyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo