Kudowa Zdrój 03.07.2014 r.

ZNB.371.3.2014

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO,
którego przedmiotem zamówienia jest:

zakup detektora
w ramach zadania „Czynna ochrona nietoperzy w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Leśnego  

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęła 1 ważna oferta.Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

1.

 ECOTONE, ul. Słowackiego 12, 81-871 Sopot

100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Firma ECOTONE jako jedyna przysłała ofertę zgodną z ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO, którego przedmiotem zamówienia jest zakup detektora w ramach zadania „Czynna ochrona nietoperzy w Parku Narodowym Gór Stołowych”.
Z firmą która złożyła najkorzystniejsza ofertę skontaktujemy się celem podpisania umowy.

Sporządziła: Diana Mańkowska-Jurek

 


Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo