Kudowa Zdrój 08.04.2015 roku

 

ZMIANA TRESCI OGŁOSZENIA

 

Znak sprawy 371.DU.2015.2.1

 

Najem oraz serwis kabin WC w rejonie Polany YMCA i Szczelińca  Wielkiego”.

 

Działając na podstawie art. 38. ustęp 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że
ulega zmianie:

 


- formularz ofertowy
- załącznik nr 1
- wzór umowy

 

 

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo