Identyfikator: DU.371.6.2015   
                                             

Kudowa Zdrój, 10.04.2015

 

Usługa utrzymania czystości w toaletach publicznych bezpłatnych

w budynku socjalnym na parkingu przy Błędnych Skałach.

 

Odpowiedź na zapytanie : „czy zamawiający wymaga stałej obecności pracownika w toaletach w godzinach otwarcia”

 

Zamawiający nie widzi możliwości realizacji zadania bez stałej obecności pracownika w toaletach w godzinach otwarcia. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

IV. Obsługa toalet publicznych bezpłatnych w budynku socjalnym położonym na parkingu przy Błędnych Skałach

a) Owieranie i zamykanie obiektu.

b) Włączanie i wyłączanie oświetlenia  itp.

c) Bieżące dozorowanie obiektu w czasie udostępnienia, w szczególności zwracanie uwagi na zaśmiecanie obiektu, awarie urządzeń.

d) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych pojawiających się w budynku.

e) Czas pracy (otwarcia) toalet publicznych bezpłatnych w  budynku socjalnym wg następującego schematu:

 

Czynne od poniedziałku do niedzieli (codziennie) w godzinach:
-   od kwietnia do września 9:00-17:00 
-   październik 9:00-16:00

 

1. Wszystkie czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane przy użyciu środków, narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy.

2. Wszystkie środki czystości, dezynfekcyjne, konserwujące, zapachowe oraz pozostałe materiały muszą posiadać odpowiednie atesty zezwalające na ich stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Używane środki czystości do wykonania prac określonych w w/w opisie, muszą być dostosowane do czyszczonych powierzchni.

3. Zamawiający wymaga, aby sprzątanie pomieszczeń opisanych w Pkt. III odbywało się na bieżąco.
4. Wymaga się od Wykonawcy, aby zauważone podczas wykonywania prac porządkowych usterki w budynku zgłosił Zespołowi ds. Udostępniania Parku.
5. Wymaga się od Wykonawcy  dbania o estetykę stroju przy realizacji umowy oraz profesjonalne i sprawne wykonanie usług.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji pracowników przewidzianych do
zatrudnienia przez Wykonawcę w charakterze obsługi porządkowej.

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcom po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu
terminu, przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach.

 

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo