Kudowa Zdrój 29.06.2015 r.

ZE.371.6/2015 


ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania

o wartości poniżej 30 000 € na 

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Parku Narodowego Gór Stołowych 


Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
W toku postępowania wpłynęło 5 ofert:

L.p.

Nazwa oferenta

Kwota netto oferty PLN

1.

Paweł Owczarzak EUPOL,
ul. Palinkiewicza 3
63-000 Środa Wielkopolska

41 865,00

2.

SunTar sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów

40 542,00

3.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka s.j.
ul. Kościuszki 1
26-600 Radom

41 425,00

4.

JDA
ul. Magnoliowa 8
55-330 Księginice

43 302,79

5.

CPU ZETO sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20
58-500 Jelenia Góra

55 630,33

W wyniku przeprowadzonego badania ofert za ważną uznana została oferta firmy CPU ZETO sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra.

W związku z tym, że oferta uznana za ważną  w znaczny sposób przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w całości.

 

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo