Park Narodowy Gór Stołowych                                           
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

   Kudowa Zdrój, dn.24.08.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 €

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu repelentu w ilości 1020kg wraz z  dostawą repelentu do siedziby PNGS wpłynęły 2 oferty od firm:

  1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn – firma otrzymała 100 pkt. w kryterium ceny.
  2. Zakład Usług Leśnych 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Nadbrzeżna 11- firma otrzymała 99,20 pkt.

 

Za najkorzystniejsza ofertę uznano:
Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych przedstawił ofertę o najniższej cenie za repelent. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

 

ZATWIERDZAM:

Dyrektor PNGS

mgr inż. JANUSZ KORYBO