ZOD.371.01.2015

                                                                        

  Kudowa Zdrój, 26.01.2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 €

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest: usługa bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych.

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: wykonanie usługi bieżącej i awaryjnej naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu Parku Narodowego Gór Stołowych,

 

 

Punktacja ofert:


Nr

Nazwa i adres firmy

Wyszczególnienie

Liczba punktów

Łączna liczba punktów

1.

Pomoc drogowa Usługi koparką Łukasz Kochaniec, ul. Nad Potokiem 46a, 57–350 Kudowa Zdrój

Roboczogodzina

80

91,89

1 km transportu samochodu lawetą

4,89

Wiedza i doświadczenie

7

2.

„Mechanika pojazdowa” Michał Jaroszewicz, ul. F. Chopina 19/2, 57-343 Lewin Kłodzki

Roboczogodzina

76,14

86,14

1 km transportu samochodu lawetą

10

Wiedza i doświadczenie

0

 

 

zamówienie udzielono firmie:
Pomoc drogowa Usługi koparką Łukasz Kochaniec, ul. Nad Potokiem 46a, 57–350 Kudowa Zdrój.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo