Identyfikator: 371.DU.2015.3.1

 

Kudowa Zdrój, dn.31.03.2015

 

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 €

 

Park Narodowy Gór Stołowych   ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące: „Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu „Polana YMCA” na terenie PNGS w roku 2015r.”  wpłynęły trzy oferty.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom przyznano  następującą liczbę punktów:
1.  Oferta złożona przez Firma Handlowo-Usługowa Ewelina Babińska, ul. Grunwaldzka 55a,
57-420 Radków

-  otrzymała łacznie   87 pkt.

 

2.  Oferta złożona przez  „P L A T A N” USŁUGI KOMUNALNE Andrzej Sójka,
Dzikowiec 102, 57-432 Dzikowiec

- otrzymała łacznie 100  pkt.

 

3. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Dariusz Nowicki, Stawiec 48,
56-300 Milicz została odrzucona z powodu dostarczenia jej po godz. 15.00 dnia 27 marca 2015 roku.

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
„P L A T A N” USŁUGI KOMUNALNE Andrzej Sójka, Dzikowiec 102, 57-432 Dzikowiec

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma „P L A T A N” USŁUGI KOMUNALNE Andrzej Sójka, Dzikowiec 102, 57-432 Dzikowiec

przedstawiła oferę która zdobyła największą liczbę punktów.
                                                                                                         
Sporządził: Dariusz Onichimowski  

 

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo