Identyfikator: ZE.371.4.2015   

Kudowa Zdrój, 25.02.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest: „Dostawa systemu urządzeń monitorujących ruch zwiedzających Ekocentrum PNGS- szt. 1”

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: „Dostawa systemu urządzeń monitorujących ruch zwiedzających Ekocentrum PNGS- szt. 1” złożone zostały następujące oferty:

 

Nr

Nazwa i adres firmy

Łączna liczba punktów

1

Amreco Jacek Duda
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26
31-234 Kraków

100,00

 

zamówienie udzielono firmie:
Amreco Jacek Duda ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26 31-234 Kraków

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo