Kudowa Zdrój 22.06.2015 r.

ZNB.371.04.2015(2)

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2 o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na

usługę wykaszania łąk w ramach zadania

"Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych"

Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

 

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęła 1 ważna oferta.

 


Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

1.

PRACE WYSOKOŚCIOWE” Tomasz Bąkowski, ul. Asnyka 19/8, 62-800 Kalisz


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma „PRACE WYSOKOŚCIOWE” złożyła ważną ofertę spełniającą wszystkie kryteria zamówienia. 

 

 

                                                                                                            Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo