Identyfikator: DK.163.2.2015                                                           

Kudowa Zdrój, 24.11.2015 r.

 

www.pngs.com.pl
tablica ogłoszeń

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zadania: Dostawa bonów towarowych w wersji papierowej dla Parku Narodowego Gór Stołowych wpłynęły następujące oferty:

 

Nr

Nazwa i adres firmy

 Punkty w kryterium CENA

Punkty w kryterium Ilość punktów handlowych realizujących bony

   Punkty
 Razem

1

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

50

50

100

 

zamówienie zostanie  udzielone firmie:
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

 


 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo