Kudowa-Zdrój, dn. 01.07.2015 r.

ZNC.371.04.2015 (2)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 €

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zm.)
 

            Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące: zakupu 15 kompletów fotopułapek wraz z dostawą do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych realizowanego w ramach badania naukowego pt.: „Badania gatunków ptaków kluczowych dla Parku Narodowego Gór Stołowych – etap I” dofinansowanego ze środków Funduszu Leśnego, wpłynęły 2 następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

1.

Agencja Ochrony Osób i Mienia
OptoScan S. J. Mirosław Bąk, Adam Czaplicki
Ul. Bohaterów Getta 2a; 57-300 Kłodzko

2.

Lanius-Books Marcin Filipek
Sielec 3a, 39-120 Sędziszów Młp.

W wyniku przeprowadzonego badania ofert za ważną uznana została oferta nr 2.

Zamówienie udzielono firmie:
Lanius-Books
Marcin Filipek
Sielec 3a, 39-120 Sędziszów Młp.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Firma Lanius-Books jako jedyna złożyła ważną ofertę spełniającą wszystkie kryteria zamówienia.

 

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo