Park Narodowy Gór Stołowych                                              
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 

Kudowa Zdrój, dn.09.03.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu feromonu Ipsodor W lub równoważny (o podobnym czasie działania feromonu) z przeznaczeniem do prognozowania występowania kornika drukarza w drzewostanach świerkowych w ilości 800 szt., wraz z dostawą do siedziby PNGS.  wpłynęły 3 ważne oferty od firmy:

 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych ul.Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10-307 Olsztyn,  który otrzymał 99,93 pkt. w kryterium ceny.

 

Zakład Usług Leśnych, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Nadbrzeżna 11, który otrzymał 100 pkt. w kryterium ceny.

 

Codimex Sp.z o.o. ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, który otrzymał 76,88 pkt. w kryterium ceny.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Zakład Usług Leśnych, 57-500 Bystrzyca Kłodzka przedstawiła ofertę o najniższej cenie za feromony Ipsodor W. Zgodnie z ogłoszeniem jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

 

Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo