DK.116.1.2015

Park Narodowy Gór Stołowych                                             
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 883-185-29-45

 Kudowa Zdrój, dn.18.05.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

 

Park Narodowy Gór Stołowych  informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące realizacji zadania Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w  Parku Narodowym Gór Stołowych. , wpłynęły 2 ważne oferty od firm:

 


Nr Oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Łączna suma punktów

1.

Blue Energy sp. z o.o.,
 ul. Towarowa 35, 61-696 Poznań

63,30

2.

Agileo IT sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18c  44-100 Gliwice

100,00

 

Zamówienie udzielono firmie:
Agileo IT sp. z o.o. ul. Konarskiego 18c  44-100 Gliwice

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Agileo IT sp. z o.o.  ul. Konarskiego 18c  44-100 Gliwice  przedstawiła ofertę o najniższej cenie za świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w  Parku Narodowym Gór Stołowych

p.o. Zastępcy Dyrektora PNGS
mgr Tomasz Mazur