Kudowa Zdrój 15.03.2016 r.

ZNB.371.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na
usługę usuwania rdestowca ostrokończystego z terenu PNGS w ramach zadania
„Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęły 3 oferty.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium

1.

Centrum Ochrony Mokradeł, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

100,00 pkt.

2.

 EKOMA HANDEL USŁUGI, Karłów 6A, 57-350 Kudowa Zdrój

20,39 pkt.

3.

OGRÓD USŁUGI OGRODNICZE, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna

11,42 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Centrum Ochrony Mokradeł  przedstawiło ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.

 

                                                                                                            Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo