Kudowa Zdrój 14.03.2016 r.

ZNB.371.1.2016

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na
usługę wykaszania łąk oraz czynnej ochrony goryczuszki czeskiej – wertykulacja w ramach zadania
„Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

 

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
W toku postępowania wpłynęło 6 ofert.Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

1.

 USŁUGI MINIKOPARKĄ I WODNO-KANALIZACYJNE,  ul. 22 stycznia 7, 63-920 Pakosław

2.

 GATOMA, ul. 22 stycznia 7, 63-920 Pakosław

3.

ARBOFOREST, ul. Osiedle nad Wartą 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

4.

KONICZYNA Pielęgnacja Terenów Zielonych, ul. P. Ściegiennego 2/5, 58-400 Kamienna Góra

5.

EKOMA HANDEL USŁUGI, Karłów 6A, 57-350 Kudowa Zdrój

6.

P.P.H.U. JO-KO, Budzów 199, 57-200 Srebrna Góra

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta w kryterium ceny przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione w całości.

                                                                                                            Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo