Identyfikator: DK.116.3.2016

Kudowa Zdrój, 07.04.2016

 

Sprostowanie do ogłoszenia

 

W związku, ze stwierdzeniem omyłkowego zapisu w projekcie umowy załączonym do ogłoszenia dot. „Obsługi  Parku Narodowego Gór Stołowych w zakresie BHP”, Zamawiający informuje, że właściwa treść §2 załączonego projektu  umowy jest następująca:

„1. Wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej
załączniki Wykonawca wykona w terminie od dnia ….04.2016 do dnia  31.03.2018”

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zamawiający sprostował treść załącznika 3 do ogłoszenia (wzór umowy) w dniu 07.04.2016r.

 

 

 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora PNGS

mgr Tomasz Mazur