ZE.371.10.2016

Kudowa Zdrój, 12.12.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania
o wartości poniżej 30 000 € na 

Dostawa odbiornika GPS/GNSS, kontrolera i oprogramowania pomiarowego dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych,  ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta,

zamówienie udzielono firmie:

NaviGate Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

                                                                                    

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr Janusz Korybo