ZE.371.3.2016 

Kudowa Zdrój, 11.03.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postępowania
o wartości poniżej 30 000 € na 

Dostawa odbiornika GPS/GNSS dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
W toku postępowania wpłynęły 3 oferty:                                                             


L.p.

Nazwa oferenta

1.

Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

2.

NaviGate Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

3.

GISolution Bartosz Kulawik, ul. Kalwaryjska 69 lok. 9, 30-504 Kraków

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta w kryterium ceny przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione w całości.

 

                                                                                          Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo