Kudowa Zdrój dn.2016.03.15

Identyfikator:DR.215.2.2016

ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu  postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie postepowania
o wartości poniżej 30 000 euro

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania : „Budowa  kasy biletowej na terenie PNGS – trasa turystyczna Szczeliniec Wielki”
  

Zamawiający :
Park Narodowy Gór Stołowych,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro- art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004  Nr 19 poz.177 z poźn.zm.)

Uzasadnienie unieważnienia postepowania:

W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo