Identyfikator: DK.163.1.16

Kudowa Zdrój, 15.03.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zadania: Dostawa bonów towarowych w wersji papierowej dla Parku Narodowego Gór Stołowych
wpłynęły następujące oferty:

Nr

Nazwa i adres firmy

 Punkty w kryterium CENA

Punkty w kryterium Ilość punktów handlowych realizujących bony

   Punkty
 Razem

1

Sodexo Benefits and Rewards services Polska
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

50

50

100

zamówienie zostanie  udzielone firmie:
Sodexo Benefits and Rewards services Polska ul. Kłobucka 25,     02-699 Warszawa

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo