Znak sprawy 371.DU.2016.2.6

Kudowa Zdrój, 14.03.2016r

 

" Najem oraz serwis kabin WC w rejonie Polany YMCA i Szczelińca Wielkiego w 2016 roku"

Wyjaśnienie treści SIWZ
W dniu 11.03.2016 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ o następującej treści :
Zapytanie do SIWZ w postępowaniu "Najem oraz serwis kabin WC w rejonie Polany YMCA i Szczelińca Wielkiego w 2016 roku"


1. czy zamawiający dopuszcza zamykanie toalet (kabin) po zamknięciu trasy (w godzinach nocnych) w celu uniknięcia incydentów jakie notorycznie się pojawiały w poprzednich latach, polegających na dewastacji kabin, a w szczególności traktowaniu wyposażenia, desek, wykładzin, umywalek, koszy jako podpałki w pobliskim grillu gdzie urządzane są spotkania wieczorne.

2. czy teren grillowiska, parkingu jest lub będzie monitorowany.
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu "Najem oraz serwis kabin WC w rejonie Polany YMCA i Szczelińca Wielkiego w 2016 roku"

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza zamykania kabin WC w godzinach nocnych zgodnie z zamieszczonym wzorem umowy § 1 pkt. 3 a usuwanie ewentualnych uszkodzeń leży po stronie Wykonawcy zgodnie z § 4 w/w wzoru umowy. Stwierdzenie przez Zamawiającego zamykania kabin WC po zamknięciu obiektów turystycznych " Błędne Skały" lub " Szczeliniec Wielki" skutkować będzie nałożeniem kary umownej zgodnie z § 10 pkt. 2 ppkt. b.

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje monitoringu Polany YMCA w sezonie turystycznym 2016. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zakup oraz założenie urządzeń monitorujących kabiny WC (będące własnością Wykonawcy ) na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

                                                                                                            Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo