Kudowa Zdrój 24.03.2016 r.

ZNB.371.1.2016(2)

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania o wartości poniżej 30 000 € na
usługę wykaszania łąk oraz czynnej ochrony goryczuszki czeskiej - wertykulacja w ramach zadania
„Ochrona różnorodności biologicznej w Parku Narodowym Gór Stołowych”
Zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w ramach priorytetu 4.4

Zamawiający:
Park Narodowy Gór Stołowych (PNGS), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

W toku postępowania wpłynęło 6 ofert.
Zestawienie ofert wraz z ich oceną punktową przedstawiono poniżej:Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium

1.

PAWROL, ul. Jana Kasprowicza 13, 57-450 Ludwikowice

100,00 pkt.

2.

EKOMA HANDEL USŁUGI, Karłów 6A, 57-350 Kudowa Zdrój

74,93 pkt.

3.

Centrum Ochrony Mokradeł, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

48,68 pkt.

4.

City Energy Sp. z. o. o., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa

42,15 pkt.

5.

ECO-LAND,  ul. Adama Mickiewicza 36VB lok. 58, 06-100 Pułtusk

38,22 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
PAWROL, ul. Jana Kasprowicza 13, 57-450 Ludwikowice

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma PAWROL  przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.

 

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo