Kudowa Zdrój, 18.07.2016r.

 

 

Sprostowanie do ogłoszenia

Park Narodowy Gór Stołowych  w Kudowie Zdroju wyjaśnia:

W Ogłoszeniu o udzieleniu Zamówienia Publicznego DR.371.1.2016  z dnia 15.07.2016r na postępowanie: Projekt budowy  wspólnej oczyszczalni ścieków dla   budynków PNGS Karłów 32,33 i 35 gm.Radków w pkt.2.3 jest:

2. 3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej   budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków  i kanalizacji sanitarnej wspólnej  dla trzech budynków PNGS  Karłów 32,33 i 35, gm. Radków nr ewid. działki 191/AM-4/ obręb Karłów, wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę  i  nadzorem autorskim. W ramach realizacji zamówienia należy również uzyskać pozwolenie wodnoprawne   na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków  mieszkalnych  Karłów 32,33 i 35 gm. Radków  w ilości 3.000 m3/d do pot. Czerwona Woda .

Właściwa treść pkt.2.3. :

2. 3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej   budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków  i kanalizacji sanitarnej wspólnej  dla trzech budynków PNGS  Karłów 32,33 i 35, gm. Radków nr ewid. działki 191/AM-4/ obręb Karłów, wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę  i  nadzorem autorskim. W ramach realizacji zamówienia należy również uzyskać pozwolenie wodnoprawne   na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków  mieszkalnych  Karłów 32,33 i 35 gm. Radków  w ilości 3 m3/d do pot. Czerwona Woda .

 

Sporządził:

Irena Bogdan-Czmer
DR (74)8654922
e-mail:inwestycje@pngs.com.pl

                                                  p.o. Zastępcy Dyrektora PNGS

mgr Tomasz Mazur