Identyfikator: : ZE.371.4.2016

Kudowa Zdrój, 24.03.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
o wartości poniżej 30 000 €

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest: Utrzymanie czystości oraz obsługa Ekocentrum PNGS

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy zadania: „Utrzymanie czystości oraz obsługa Ekocentrum PNGS” w terminie określonym w ogłoszeniu złożone zostały następujące oferty:

Nr

Nazwa i adres firmy

Łączna liczba punktów

1

Michał Zawadzki „Super Połysk” ul. XX-lecia 4, 98-270 Złoczew

100,00

2

Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” sp. Z o.o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica

42,04

3

Firma Sprzątająca Monika Brycka, ul. Pstrążna 27/6, 57-350 Kudowa Zdrój

37,08

4

Platan Usługi Komunalne Andrzej Sójka, Dzikowiec 102, 57-432 Dzikowiec

45,53

Oferty wykluczone z postępowania z uwagi na złożenie po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu:

L.p.

Nazwa firmy

1

Ekoma Handel Usługi Marcin Sznajder, Karłów 6A, 57-350 Kudowa Zdrój

 

Zamówienie udzielono firmie:

Michał Zawadzki „Super Połysk” ul. XX-lecia 4, 98-270 Złoczew

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrana firma przedstawiła ofertę o najniższej cenie za wykonanie usługi. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy usługi była cena.

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo