Identyfikator: DK. 163.4.16

Kudowa Zdrój, 24.11.2016

 

                                                                                                        www.pngs.com.pl
tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
o wartości poniżej 30 000 EURO
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.


Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zadania: Dostawa bonów towarowych w wersji papierowej dla Parku Narodowego Gór Stołowych wpłynęły następujące oferty:

Nr

Nazwa i adres firmy

Punkty w kryterium CENA

Punkty w kryterium ilość punktów handlowych realizujących bony

Punkty
Razem

1

Sodexo Benefits and Rewards serwices Polska
Ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa

 

50

 

50

 

100

zamówienie zostanie udzielone firmie:
Sodexo Benefits and Rewards serwices Polska ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
                                                                                                                           
                                                                                                                

                                                                                                           p.o. Z-cy Dyrektora PNGS

mgr Tomasz Mazur