Kudowa Zdrój, dn.03.08.2016

Park Narodowy Gór Stołowych

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

NIP: 883-185-29-45ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o wartości poniżej 30 000 €Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój informuje,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zakupu repelentu w ilości 690 kg wraz z dostawą repelentu do siedziby PNGS wpłynęła 1 oferta od firmy:1. ZOL SP.J. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mieszka I-go 4 – firma otrzymała 100 pkt. w kryterium ceny i jednocześnie oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:ZOL w Tarnobrzegu przedstawił ofertę o najniższej cenie za repelent. Zgodnie z zapytaniem ofertowym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo

Sporządziła:

Edyta Gurba